Hoe open je de AED-kast

Hoe open je de AED-kast

We beschikken over drie type kasten: de groene stalen met breekglas, de groene met pincode en de rode ronde kast.Openingsschema stalen kast:

Aan de rechter zijkant vindt u een breekglaasje. Achter het glaasje zit een plaatje dat u kunt indrukken.
Druk het breekglaasje kapot. Pas op: Hierbij kunnen scherpe randjes ontstaan. Gebruik een hard voorwerp, b.v. een sleutel of bescherm uw vingers anders met een zakdoek.
Druk het mechanisme in.
Open de kast en neem de AED uit. Vervolgens kunt u de kast weer sluiten door de klep weer gewoon te laten zakken.
Let op: Bij het openen kan er een alarm afgaan. Dat kunt u negeren. In de meeste gevallen stopt het alarm na sluiten van de klep van de kast.
Bij het terugbrengen van de AED kunt u het mechanisme aan de rechterzijkant wederom indrukken om de kast te openen zodat de AED kan worden terug gehangen.
Sluit de kast.
 
 

Instructiefilm over het openen van een stalen kast
 

Openingsschema elektrische kast:

Aan de rechter voorzijde vindt u een numeriek bedieningspaneel.
Voer de 4-cijferige code in die u ontvangen heeft op uw mobiel en druk vervolgens op het groene vinkje. Dan wordt de kast, indien u dit goed heeft gedaan, ontgrendeld.
Let op: Bij het openen kan er een alarm afgaan. Dat kunt u negeren. In de meeste gevallen stopt het alarm na sluiten van de klep van de kast. Het alarm stopt in ieder geval na 3 minuten.
Open de kast door aan weerzijden het frontpaneel naar u toe te halen. Neem de AED uit. Vervolgens kunt u de kast weer sluiten
 
 

Instructiefilm over het openen van een elektrische kast
 

De rode, ronde kast:

Kast openen

Het slot openen met de code zoals ontvangen met de alarmmail  en het slot wegnemen.

Met een korte draai naar links draait u de kap los van de achterwand. De kap zal aan de nylon band blijven hangen  en u heeft volledig toegang tot de AED. Het alarm stopt na het terugplaatsen van de kap.

Kast sluiten

Plaats de kap circa 15 cm gedraaid tegen de klok in op de achterwand . Zorg er voor dat de slothaak zich in de kap begeeft. Draai nu de kap naar rechts. Bij correcte sluiting zal de  haak  door de uitsparing in de kap vallen. U kunt nu het slot weer plaatsen

Instructiefilm over het openen van een rode, ronde kast

Het inleveren van gebruikte AED’s

Na gebruik van de AED deze terughangen in de kast en daarna contact opnemen met met secretaris@6minutenwestervoort.nl, onze secretaris dhr. T. Bos, adres Emmerik 52, tel. 06 58 87 86 48 waar u ook, indien nodig, het AED-apparaat kunt inleveren, of anders met AED-Partner Nederland (0499 490 016).