STICHTING ZES MINUTEN ZONE WESTERVOORT Commissie van aanbeveling

Commissie van aanbeveling

Commissie van Aanbeveling

De commissie van aanbeveling zorgt voor promotie van de Stichting en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De commissie van aanbeveling bestaat uit:

  • Dhr. W. Boekhorst, Winkeliersvereniging de Wyborgh
  • Dhr. H. Breunissen, ex-wethouder
  • Mevr. dr. H. Jeukens, arts
  • Mevr. D. van Kesteren, Mediaz
  • Dhr. J. van Swetselaar, notaris