www.stichtingzesminutenzoneWestervoort.nl

HULPVERLENERS EN AED-TOESTELLEN

 

Hulpverleners

–        De publiciteitscampagne van de stichting, die in de 2012 in Hartweek gestart is, heeft uitstekend resultaat opgeleverd. De acties van de wijkraden en onze aanwezigheid op “Westervoort in beweging” e.d hebben ook resultaat gehad. Er hebben zich nu in totaal meer dan 200 hulpverleners aangemeld.

–        Gedeeltelijk zijn dit bedrijfshulpverleners die al opgeleid zijn en voor het andere deel zijn dit mensen die door de EHBO-vereniging gecertificeerd zijn of alsnog opgeleid willen worden. De EHBO-vereniging en de stichting zijn in 2013 begonnen met de opleidingen. De gecertificeerde hulpverlener moet zichzelf aanmelden bij de alarmdienst HartslagNu. Het blijkt echter dat niet alle aanmeldingen omgezet worden in daadwerkelijke hulpverleners. Mede door onze activiteiten zijn bij HartslagNu meer dan 200 hulpverleners aangemeld voor hulpverlening in Westervoort. De hulpverleners zijn niet optimaal verdeeld over Westervoort. Dit betekent dat het streefgetal van 15 hulpverleners per Westervoortse wijk nog niet helemaal bereikt is.

–        De stichting verspreidt regelmatig de nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor opgeven bij 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl

–        Wij adviseren de hulpverleners vooraf de route te verkennen naar het dichtstbijzijnde AED-apparaat.

Uit de vele positieve reacties op de campagne blijkt dat het initiatief onder de Westervoortse bevolking leeft. Als u mee wilt helpen met dit mooie werk, dan kunt u zich opgeven bij een van onze bestuursleden of per e-mail: 6minutenzonewestervoort@xs4all.

AED’s

De Stichting zes minuten zone streeft naar ten minste zestien AED-toestellen in Westervoort, permanent beschikbaar en zodanig verspreid dat de grootste onderlinge afstand nooit meer is dan 500 meter.

De volgende in Westervoort al aanwezige toestellen zijn nu aangemeld bij HartslagNU en daarmee beschikbaar voor ons project:

  • Sportclub Westervoort (alleen tijdens openingstijden kantine) Sportvelden
  • AVW’66 Westervoort (alleen tijdens openingstijden kantine) Sportvelden.
  • Zalencentrum Wieleman (gedurende openingstijden ca. 16 uur per dag, 7 dagen per week) Dorpsstraat.
  • JUMBO Mennings , Broeklanden (tijdens openingsuren).
  • Winkelcentrum de Wyborgh. Dorpsplein (tijdens openingstijden).
  • Echte bakker Koenen. Het Vergun 22 (24 uur per dag, 6 dagen per week).
  • Gemeente Westervoort (24 uur per dag en 7 dagen per week).
  • Kultureel centrum de Nieuwhof, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In de begroting in het projectplan is er van uitgegaan dat 4 van de bestaande toestellen voor het netwerk beschikbaar zouden komen. Dit streven is dus bereikt. De toestellen zijn echter niet allemaal 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Door ondernemingen, verenigingen en particulieren in Westervoort zijn nieuwe AED-toestellen gefinancierd of beschikbaar gesteld. Deze AED-toestellen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Bij de plaatsing van AED-toestellen wordt in het bijzonder gelet op een goede spreiding van locaties in de woonwijken. Vivare heeft toegezegd te helpen bij het vinden van geschikte locaties en heeft een budget voor de montagewerkzaamheden beschikbaar gesteld.

Er zijn inmiddels 10 nieuwe toestellen en kasten gekocht, geplaatst en aangemeld, waarmee het totaal aantal toestellen in Westervoort als volgt is:

–        24/7 beschikbaar: 16 toestellen

–        Beperkt beschikbaar: 6 toestellen.

De spreiding is weergegeven op de verspreidingskaart.

Het netwerk is nu nagenoeg dekkend. Wat rest is het onderhoud. U begrijpt dat elke vorm van financiële hulp door sponsors en donateurs daarvoor nodig is (tel. 0263114582 of email 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl ).

 

 

sponsor EHBO-vereniging Westervoort en Wijkraad Ganzenpoel

Sponsor Wieleman zalencentrum

 

sponsor Tennis Vereniging Westervoort

sponsor Tennis Vereniging Westervoort

sponsor Auto Glas Team Westervoort

sponsor Auto Glas Team Westervoort

Sponsor van Essen

sponsor Fa. van Essen banden

17.Meijs

Sponsor H. Meijs

sponsor Dirksen Opleidingen

sponsor Dirksen Opleidingen

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor  ABN-AMRO en Wijkraden

sponsor Wijkraad Emmerik Vredenburg

sponsor Wijkraad Emmerik Vredenburg

Sponsor fam. Ruessing

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor GABA

sponsor GABA

sponsor wijkraad de Kern

sponsor wijkraad de Kern

personeelsver. Gemeente Westervoort

personeelsver. Gemeente Westervoort

sponsor Medisch Centrum Westervoort

sponsor Medisch Centrum Westervoort

Bakkerij Koenen

Bakkerij Koenen

jumbo

Sponsor Jumbo

16.nieuwhof

Sponsor de Nieuwhof

 

sponsor Stichting Goede Doelen

sponsor Stichting Goede Doelen

15.vosdewael

Sponsor Vos de Waelstraat