HULPVERLENERS EN AED-TOESTELLEN

 

Hulpverleners

De publiciteitscampagne van de stichting, die in de 2012 in Hartweek gestart is, heeft uitstekend resultaat opgeleverd. De acties van de wijkraden en onze aanwezigheid op “Westervoort in beweging” e.d hebben ook resultaat gehad. Er hebben zich nu in totaal meer dan 200 hulpverleners aangemeld.

Gedeeltelijk zijn dit bedrijfshulpverleners die al opgeleid zijn en voor het andere deel zijn dit mensen die door de EHBO-vereniging gecertificeerd zijn of alsnog opgeleid willen worden. De EHBO-vereniging en de stichting zijn in 2013 begonnen met de opleidingen. De gecertificeerde hulpverlener moet zichzelf aanmelden bij de alarmdienst HartslagNu. Het blijkt echter dat niet alle aanmeldingen omgezet worden in daadwerkelijke hulpverleners. Mede door onze activiteiten zijn bij HartslagNu meer dan 250 hulpverleners aangemeld voor hulpverlening in Westervoort. De hulpverleners zijn niet optimaal verdeeld over Westervoort. Dit betekent dat het streefgetal van 15 hulpverleners per Westervoortse wijk nog niet helemaal bereikt is.

De stichting verspreidt regelmatig de nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor opgeven bij 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl

Wij adviseren de hulpverleners vooraf de route te verkennen naar het dichtstbijzijnde AED-apparaat.

Uit de vele positieve reacties op de campagne blijkt dat het initiatief onder de Westervoortse bevolking leeft. Als u mee wilt helpen met dit mooie werk, dan kunt u zich opgeven bij een van onze bestuursleden of per e-mail: 6minutenzonewestervoort@xs4all.

AED’s

De Stichting zes minuten zone streeft naar een dekkend netwerk van AED-toestellen in Westervoort, permanent beschikbaar en zodanig verspreid dat de grootste onderlinge afstand nooit meer is dan 500 meter.

 Overzicht  aangemelde AED toestellen in Westervoort:

ID Reg. 24/7 Locatie Foto Locatie
1   SportclubWestervoort

sportvelden

 
2   AVW’66 Westervoort  
    sportvelden  
3   Winkelcentrum De Wijborg

dorpsplein

 
4   Zalencentrum Wieleman

Dorpsstraat

5   Jumbo Mennings

Broeklanden

       
6   Echte Bakker Koenen

Het Vergun 22

Bakkerij Koenen

7 S1 Medisch centrum Westervoort. Vredenburgstraat  
8 S2 Brullenweide

 

 
9 S3 Lentsenburg

 

 
10 S4  

De Rosmolen

 
11 S5 De Leigraaf

 

 
12 S6 Het Huyfken

 

 
13 7 Vredenburgstraat

 

14 8 Gemeentehuis Westervoort

Naast hoofdingang

       
15 S9 Emmerik  
16 S10 Basisschool de Klimroos

 

 
17 S11 Vos de Waelstraat
18 S12  

Kultureelcentrum de Nieuwhof

 

19 S13 Heegsche Bouwing   
20 S14 St. Ludgeruslaan  
21 S15 Raveland

 

 
22 S16 De Waaij  
22 S17 Ganzenpoel

 

sponsor EHBO-vereniging Westervoort en Wijkraad Ganzenpoel

23 18 Mosterdhof
       
24   Wannersgaard  
25   De Smidse  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

In de begroting in het projectplan is er van uitgegaan dat 4 van de bestaande toestellen voor het netwerk beschikbaar zouden komen. Dit streven is dus bereikt. De toestellen zijn echter niet allemaal 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Door ondernemingen, verenigingen en particulieren in Westervoort zijn nieuwe AED-toestellen gefinancierd of beschikbaar gesteld. Deze AED-toestellen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Bij de plaatsing van AED-toestellen wordt in het bijzonder gelet op een goede spreiding van locaties in de woonwijken. Vivare heeft toegezegd te helpen bij het vinden van geschikte locaties en heeft een budget voor de montagewerkzaamheden beschikbaar gesteld.

Er zijn inmiddels nieuwe toestellen en kasten gekocht, geplaatst en aangemeld, waarmee het totaal aantal toestellen in Westervoort als volgt is:

–        24/7 beschikbaar: 19 toestellen

–        Beperkt beschikbaar: 7 toestellen.

De spreiding is weergegeven op de verspreidingskaart.

Het netwerk is nu nagenoeg dekkend. Wat rest is het onderhoud. U begrijpt dat elke vorm van financiële hulp door sponsors en donateurs daarvoor nodig is (tel. 0263114582 of email 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl ).

 

 

 

Buurtbewoners Mosterdhof

sponsor EHBO-vereniging Westervoort en Wijkraad Ganzenpoel

Sponsor Wieleman zalencentrum

 

sponsor Tennis Vereniging Westervoort

sponsor Tennis Vereniging Westervoort

sponsor Auto Glas Team Westervoort

sponsor Auto Glas Team Westervoort

Sponsor van Essen

sponsor Fa. van Essen banden

sponsor Dirksen Opleidingen

sponsor Dirksen Opleidingen

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor  ABN-AMRO en Wijkraden

sponsor Wijkraad Emmerik Vredenburg

sponsor Wijkraad Emmerik Vredenburg

Sponsor fam. Ruessing

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor Vivare en Wijkraden

sponsor GABA

sponsor GABA

sponsor wijkraad de Kern

sponsor wijkraad de Kern

personeelsver. Gemeente Westervoort

personeelsver. Gemeente Westervoort

sponsor Medisch Centrum Westervoort

sponsor Medisch Centrum Westervoort

Bakkerij Koenen

Bakkerij Koenen

jumbo

Sponsor Jumbo

16.nieuwhof

Sponsor de Nieuwhof

 

sponsor Stichting Goede Doelen

sponsor Stichting Goede Doelen

15.vosdewael

Sponsor Vos de Waelstraat