STICHTING ZES MINUTEN ZONE WESTERVOORT Hulpverleners en AED-toestellen

Hulpverleners en AED-toestellen

HULPVERLENERS EN AED-TOESTELLEN

Hulpverleners

De publiciteitscampagne van de stichting, die in de 2012 in Hartweek gestart is, heeft uitstekend resultaat opgeleverd. De acties van de wijkraden en onze aanwezigheid op “Westervoort in beweging” e.d hebben ook resultaat gehad. Er hebben zich nu in totaal meer dan 200 hulpverleners aangemeld.

Gedeeltelijk zijn dit bedrijfshulpverleners die al opgeleid zijn en voor het andere deel zijn dit mensen die door de EHBO-vereniging gecertificeerd zijn of alsnog opgeleid willen worden. De EHBO-vereniging en de stichting zijn in 2013 begonnen met de opleidingen. De gecertificeerde hulpverlener moet zichzelf aanmelden bij de alarmdienst HartslagNu. Het blijkt echter dat niet alle aanmeldingen omgezet worden in daadwerkelijke hulpverleners. Mede door onze activiteiten zijn bij HartslagNu meer dan 250 hulpverleners aangemeld voor hulpverlening in Westervoort. De hulpverleners zijn niet optimaal verdeeld over Westervoort. Dit betekent dat het streefgetal van 15 hulpverleners per Westervoortse wijk nog niet helemaal bereikt is.

De stichting verspreidt regelmatig de nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor opgeven bij secretaris@6minutenwestervoort.nl

Wij adviseren de hulpverleners vooraf de route te verkennen naar het dichtstbijzijnde AED-apparaat.

Uit de vele positieve reacties op de campagne blijkt dat het initiatief onder de Westervoortse bevolking leeft. Als u mee wilt helpen met dit mooie werk, dan kunt u zich opgeven bij een van onze bestuursleden of per e-mail: secretaris@6minutenwestervoort.nl

AED’s

De Stichting zes minuten zone streeft naar een dekkend netwerk van AED-toestellen in Westervoort, permanent beschikbaar en zodanig verspreid dat de grootste onderlinge afstand nooit meer is dan 500 meter.

Overzicht  aangemelde AED toestellen in Westervoort:

ID Reg. 24/7 Locatie Foto Locatie
1 Station Westervoort

Aan de Noordelijke Parallelweg kant bij de trap.

AED Station
2 Winkelcentrum De Wyborgh

Dorpsplein: In de winkel van de Slager

3 Zalencentrum Wieleman

Dorpsstraat 11

4 Jumbo Mennings

Broeklanden 8

5 Echte Bakker Koenen

Het Vergun 22

Bakkerij Koenen

6 S1 Vredenburgstraat 61 a

sponsor Auto Glas Team Westervoort

7 S2 Brullenweide

sponsor Stichting Goede Doelen

8 S3 Lentsenburg 19

sponsor Vivare en Wijkraden

9 S4 De Rosmolen

sponsor Vivare en Wijkraden

10 S5 De Leigraaf 1

sponsor GABA

11 S6 Het Huyfken 7

sponsor Dirksen Opleidingen

12 7 Vredenburgstraat

sponsor Auto Glass Team

13 8 Gemeentehuis Westervoort

Naast hoofdingang (Dorpsplein 1)

14 S9 Emmerik 50

sponsor Wijkraad Emmerik Vredenburg

15 S11 Vos de Waelstraat
16 S12 Rivierweg 1 (Nieuwhof)
17 S13 Heegsche Bouwing

Heegsche Bouwing 27

18 S14 St. Ludgeruslaan

sponsor wijkraad de Kern

19 S15 Raveland 36a

Sponsor van Essen

20 S16 De Waaij 2

sponsor Tennis Vereniging Westervoort

21 S17 Ganzenpoel 37

sponsor EHBO-vereniging Westervoort en Wijkraad Ganzenpoel

22 18 Mosterdhof
23 Wannersgaard

Wannersgaard 32

24 Van Essen Rivierweg

Van Essen

25 Klapstraat 205

Sponsor fam. Ruessing

26 Auto Glas Team Westervoort

sponsor Auto Glas Team Westervoort

27 Vredenburgstraat 38

sponsor Medisch Centrum Westervoort

28 SportclubWestervoort De AED hangt buiten aan de muur bij de commissiekamer.

In de begroting in het projectplan is er van uitgegaan dat 4 van de bestaande toestellen voor het netwerk beschikbaar zouden komen. Dit streven is dus bereikt. De toestellen zijn echter niet allemaal 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Door ondernemingen, verenigingen en particulieren in Westervoort zijn nieuwe AED-toestellen gefinancierd of beschikbaar gesteld. Deze AED-toestellen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Bij de plaatsing van AED-toestellen wordt in het bijzonder gelet op een goede spreiding van locaties in de woonwijken. Vivare heeft toegezegd te helpen bij het vinden van geschikte locaties en heeft een budget voor de montagewerkzaamheden beschikbaar gesteld.

Er zijn inmiddels nieuwe toestellen en kasten gekocht, geplaatst en aangemeld, waarmee het totaal aantal toestellen in Westervoort als volgt is:

–        24/7 beschikbaar: 19 toestellen

–        Beperkt beschikbaar: 7 toestellen.

De spreiding is weergegeven op de verspreidingskaart.

Het netwerk is nu nagenoeg dekkend. Wat rest is het onderhoud. U begrijpt dat elke vorm van financiële hulp door sponsors en donateurs daarvoor nodig is (tel. 0263114582 of email secretaris@6minutenwestervoort.nl)