Doelstelling

DOELSTELLING

“Het stimuleren en verbeteren van spoedeisende reanimatie bij hartstilstand door het in standhouden en onderhouden van een dekkend AED-netwerk en een netwerk van vrijwillige hulpverleners in Westervoort door: 

  • aanschaf van AED’s in de gemeente Westervoort;
  • het inzetten en opleiden van burgerhulpverleners voor het gebruiken hiervan;
  • het stimuleren van de burgerhulpverleners om zich aan te melden bij HartslagNu;
  • zorgen voor onderhoud van de operationele AED’s en zorgen voor tijdige vervanging van afgeschreven AED;
  • En het reserveren en verkrijgen van gelden voor bovengenoemde activiteiten.

De inkomsten worden verkregen door giften van bewoners en ondernemers in de gemeente Westervoort en van de Gemeente Westervoort in de vorm van een jaarlijkse subsidie. 
 
Het beschikbare vermogen staat op een rekening bij de ABNAMRO-bank en wordt besteed voor bovenstaande doelstelling. De Gemeente Westervoort houdt hier toezicht op.”