STICHTING ZES MINUTEN ZONE WESTERVOORT Eerste hulp bij hartfalen

Eerste hulp bij hartfalen

EERSTE HULP BIJ HARTFALEN

Per jaar worden in Nederland circa 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Dit betekent voor Westervoort dus circa 15 mensen per jaar. De meeste slachtoffers van een hartstilstand bevinden zich thuis.

Hulp binnen de eerste zes minuten is cruciaal. Hoe sneller gereanimeerd wordt met behulp van een AED-toestel hoe beter. Directe hulp geeft een overlevingskans van 60-70%. De aanrijtijd voor de ambulance is voor Westervoort meer dan tien minuten. Dat is bij hartstilstand te veel. Door de inzet door gecertificeerde hulpverleners en een AED in de directe omgeving kan veel sneller hulp verleend worden. De ambulance neemt dan bij aankomst de hulpverlening over.

“AED” staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat bij hartstilstand kan helpen het hart weer op gang te brengen. Onze stichting stelt zich ten doel om voldoende van deze apparaten over Westervoort te verspreiden zodat de daartoe opgeleide hulpverleners ze indien nodig binnen zes minuten kunnen inzetten. De stichting stimuleert de aanmelding en de opleiding van hulpverleners.

Werking van een zes minuten zone

  1. De alarmdienst 112 krijgt een melding van mogelijk hartfalen en laat direct bericht uitgaan naar de ambulancedienst en een aantal vrijwillige hulpverleners binnen de 6minuten zone.
  2. Die gaan op weg en er wordt begonnen met reanimeren. Tegelijk brengt een andere hulpverlener het dichtstbijzijnde AED-apparaat ter plekke.
  3. De patient wordt gereanimeerd totdat de ambulancedienst deze taak overneemt en de patient vervoert.

Tot nu toe zijn de vrijwilligers in ons – gedeeltelijk dekkende – netwerk gemiddeld eenmaal per maand in actie geroepen.

Filmpjes over wat te doen bij een noodsituatie:

Boezemfibrilleren – Wat is boezemfibrilleren en hoe behandel je het?

 

EHBO – Eerste hulp bij bewusteloosheid (de stabiele zijligging)

 

EHBO – Eerste hulp bij bewusteloosheid zonder effectieve ademhaling (reanimatie)

Via het youtubekanaal van GezondheidspleinTV is het mogelijk om nog meer interessante video’s te vinden.